Alliance Tire Group (ATG) is now Yokohama Off-Highway Tires

March 25, 2022 << Back to Blog

Yokohama Off-Highway Tires: VF-banden lonen echt!

25 Mar

March 25, 2022

Volgens een recent onderzoek in Denemarken kunnen de banden Alliance 372 en 389 VF van Yokohama Off-Highway Tires leiden tot een hogere winst.

Het Deense landbouwadvies- en onderzoeksteam van SEGES Innovation heeft, in samenwerking met Nordisk Dæk Import (NDI, Alliance-distributiepartner voor Scandinavië van Yokohama Off-Highway Tires) en Bjolderupgaard Maskinstation, wetenschappelijke veldproeven uitgevoerd om de voordelen van het gebruik van VF in plaats van conventionele banden op een trekker-opleggercombinatie te onderzoeken. Voor dit experiment werden Alliance 372+ en 389+ Agriflex-banden (VF600/70R34, tractor voor; VF710/75R42 tractor achter; VF800/60R32 gierverspreider) op de proef gesteld.

De resultaten van deze wetenschappelijke veldproeven tonen duidelijk een geringere spoordiepte, minder wielslip, aanzienlijk verminderde bodemverdichting en aanzienlijk hogere maïsopbrengsten aan op de percelen waar VF-banden werden gebruikt in plaats van conventionele banden”, aldus Gerrit Vinkers, Application Specialist bij Yokohama Off-Highway Tires (YOHT), en hij vervolgt: “In totaal vertaalt dit zich in opbrengststijgingen tussen 1,5 en 2,2 procent per hectare en berekende winststijgingen voor landbouwers tussen 21,8 en 32 EUR per hectare: duidelijk bewijs dat onze VF-banden echt lonen!”

‘Zacht’ verspreiden van gier
Voorafgaand aan de veldproeven is de ruwe met klei-gemengde zandgrond (JB3 in Deense bodemclassificatie) op het onderzoeksperceel bij Ribe, Denemarken, op 20 april omgeploegd en op 22 april opnieuw verdicht met een eg en persers onder zeer droge grondcondities. Op 23 april werd gier verspreid met een drijfmestinjecteur en voor beide varianten, d.w.z. met VF-banden en conventionele banden, zijn dezelfde tractor en mestaanhanger gebruikt. Maïs is gezaaid op 20 mei. Voor de tests zijn een Fendt 939-tractor met Samson PG27-mestaanhanger (27m³) gebruikt met een totaal gewicht van 58.300 kg en alle tests zijn met volledige belasting uitgevoerd.

Het verschil in bandenspanning tussen VF-banden en conventionele banden was doorslaggevend in het experiment. Dezelfde maat banden werd gebruikt voor beide varianten maar alle VF-banden werden gebruikt met een bandenspanning van 1,0 bar in het veld, terwijl de conventionele banden een bandenspanning hadden van 2,2 bar (voorkant tractor), 2,5 bar (achterkant tractor) en zelfs 3,0 bar (mesttank). De lagere bandenspanning van de VF-variant leidde tot een groter loopvlak en gaf een aanzienlijk kleinere bodemdruk” legt Vinkers uit.

Overtuigend bewijs
Verschillende buiten-Denemarken-uitgevoerde experimenten met banden hebben aangetoond dat het werken met een lage bandenspanning de opbrengst en daarmee de winst per hectare verhoogt. “Het lijkt erop dat dergelijk onderzoek nu voor het eerst op Deense bodem is uitgevoerd, maar de resultaten zijn even positief”, aldus Vinkers. De resultaten van de veldproef laten zien dat het mogelijk is om de opbrengst tussen 1,5 procent (8 rijen) en 2,2 procent (12 rijen) te verhogen, afhankelijk van de werkbreedte van de mestinjecteur.

Verdeling van bodemdruk met VF- en traditionele banden. 

Naast het verminderen van de bandenspanning en daarmee de bodemverdichting, worden de positieve effecten ook vergroot door de grotere werkbreedtes en de resulterende vermindering van wielsporen op het bodemoppervlak door verspreiden van drijfmest. Volgens de resultaten van dit onderzoek, lieten metingen met een penetrologger een lagere bodemverdichting van 0 tot 40 cm voor de ‘VF-bandsporen’ in het bodemgebied. De lagere bodemverdichting was zelfs nog significant op een diepte van 20 tot 25 cm. Als voetnoot leggen SEGES-wetenschappers in hun rapport uit dat onder de 40 cm het verschil het tegenovergestelde was. Ze gaan ervan uit dat dit waarschijnlijk te wijten is aan andere factoren dan de keuzen van de banden, die normaal gesproken alleen een significante invloed heeft in de bovengrond, tot een diepte van ongeveer 30 cm.

We zijn van mening dat deze wetenschappelijke veldproeven uitstekend bewijs leveren van de voordelen van Alliance VF-technologie: de maïsopbrengsten in de sporen op de ‘VF-bandenpercelen’ waren aanzienlijk hoger dan die in de sporen op de ‘conventionele-bandenpercelen’, met ongeveer 12,9 oogsteenheden per hectare, dat betekent ongeveer 10 procent”, zegt Gerrit Vinkers. “SEGES-wetenschappers hebben uitgelegd uit dat maïsplanten optisch gezien niet verschilden gedurende de hele vegetatieperiode. We kregen te horen dat dit in lijn is met onderzoeksresultaten uit andere landen, waar een opbrengstverschil tot 20 procent met het blote oog niet zichtbaar was. Met betrekking tot dit experiment benadrukten SEGES-wetenschappers echter dat onder minder optimale rijomstandigheden waarschijnlijk een nog grotere invloed van de gemonteerde banden op de opbrengst kan worden verwacht”, meldt Vinkers.

Standaard banden
VF-banden

Bandentechnologie loont
Wetenschappelijk gevalideerde gegevens bieden de ongekende mogelijkheid om de hogere inkomsten te berekenen die VF-banden kunnen opleveren. “Op basis van de gegevens van SEGES, en afhankelijk van de breedte van de mestinjecteur, werd een stijging van de verdiensten berekend van 21,8 en 32 euro per hectare”, benadrukt Gerrit Vinkers. Hij zegt: “Als je een veld van 100 hectare hebt, behaal je een besparing van enkele duizenden euro’s per jaar. Bovendien liet het experiment zien dat VF-banden de wielslip met 4,4 procent verminderden, wat ongetwijfeld leidt tot brandstofbesparing. Naast een aanzienlijk lagere bodemverdichting, leveren de resultaten van deze veldproeven overtuigend bewijs van de economische voordelen van het gebruik van VF-banden, zoals de Alliance Agriflex 372+ en Alliance Agriflex 389+ – en dat biedt uitstekende argumenten om landbouwers en aannemers te adviseren.”

Als latere toevoeging zegt Vinkers: “En er is nog een aspect dat aandacht verdient: Henning Sjørslev Lyngvig, een van de adviseurs op het gebied van veldtechnologie bij SEGES, vertelde ons dat de voordelen van het gebruik van VF-banden in de praktijk mogelijk zelfs nog groter zijn dan bij deze veldproef. Toen de mest in april 2021 werd geïnjecteerd was de bodem erg droog en bood dus uitstekende rijomstandigheden. Bodembescherming en opbrengstpotentieel zijn waarschijnlijk nog aanzienlijker onder suboptimale omstandigheden. Nog grotere voordelen zijn dus voorstelbaar bij het rijden op minder droge grond.”